Болница "Тракия" обявява свободно място за лекар специализант по "Гастроентерология"

Написано на 10/05/2022
stz24.com


Болница "Тракия" обявява свободно място за лекар специализант по "Гастроентерология" Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата: до 04 юни 2022 г.  Вчера Във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД обявява свободно място за длъжността „лекар–специализант” по специалност "Гастроентерология". Необходими документи за кандидатстване: • Заявление - свободен текст; • Диплома за завършено висше медицинско образование; • Автобиография - европейски формат; • Мотивационно писмо • Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последният месец) Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата: до 04 юни 2022 г. Документите се подават в Отдел „Личен състав ” на Болницата,, на адрес : гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ №1. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия. Източник: trakiahospital.com
stz24.com