Областно пътно управление - Стара Загора

125 бул. „Свети Патриарх Евтимий“ Стара Загора

Административен съд - Стара Загора

44 бул. „Руски“ Стара Загора

БЮРО ПО ТРУДА – СТАРА ЗАГОРА

8 ул. „Стефан Караджа“ Стара Загора

Детска педагогическа стая - Стара Загора

89 ул. „Свети Княз Борис“ Стара Загора

Държавна автомобилна инспекция (ДАИ) - Стара Загора

пз. Индустриален Стара Загора BG

Инспекция за държавен технически надзор - Стара Загора

108 бул. „Цар Симеон Велики“ Стара Загора

Инспекция по труда - Стара Загора

8 ул. „Стефан Караджа“ Стара Загора

Контрол на автомобилния транспорт (КАТ)- пътна полиция

пз. Индустриален Стара Загора BG

Областна администрация - Стара Загора

108 бул. „Цар Симеон Велики“ Стара Загора

Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

102 бул. „Цар Симеон Велики“ Стара Загора

Областна дирекция на МВР - Стара Загора

16 ул. „Граф Игнатиев“ Стара Загора

Община Стара Загора

булевард „Цар Симеон Велики“ 107, Стара Загора, България

Окръжен съд - Стара Загора

33 бул. „Митрополит Методи Кусев“ Стара Загора

Омбудсман на Стара Загора

70 ул. „Ангел Кънчев“ Стара Загора

Пожарна безопасност и защита на населението - Стара Загора

83 ул. „Свети Княз Борис“ Стара Загора

Полиция - второ районно управление - Стара Загора (кв. Железник)

37 ул. „Архитект Христо Димов“ Стара Загора

Полиция - първо районно управление - Стара Загора

89 ул. „Свети Княз Борис“ Стара Загора

Районен съд - Стара Загора

33 бул. „Митрополит Методи Кусев“ Стара Загора

Регионална дирекция национален строителен контрол (ДНСК) - Стара Загора

1 бул. „Цар Симеон Велики“ Стара Загора

Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Стара Загора

10 ул. „Стефан Караджа“ Стара Загора

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора

2 ул. „Стара планина“ Стара Загора

Служба по кадастъра - Стара Загора

1 бул. „Цар Симеон Велики“ Стара Загора

Социално подпомагане - Стара Загора

8 ул. „Стефан Караджа“ Стара Загора

ТД на НАП - Стара Загора

1 ул. „Кенали“ Стара Загора