Областна администрация - Стара Загора

108 бул. „Цар Симеон Велики“ Стара Загора

Заведи ме там

Работното време на Областна администрация е от 9:00 до 17:30ч. с прекъсване за почивка от 12:00 до 12:30ч.

 Работното време на ГИШЕ "ДЕЛОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ" е от 09:00 до 17:30. В случай, че във фоайето пред ГИШЕ "ДЕЛОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ" има чакащи потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата му продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа.

   ТЕЛЕФОН ДЕЛОВОДСТВО: 042 / 613 214