Окръжен съд - Стара Загора

33 бул. „Митрополит Методи Кусев“ Стара Загора

Заведи ме там

Работно време: всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа

  • Гражданско отделение- деловодство- етаж1, стая107
  • Наказателно отделение- деловодство- етаж1, стая108
  • Търговско отделение- деловодство- етаж1, стая101 и стая103
  • Търговско отделение, фирмени дела- деловодство- етаж1, стая103
  • Архив и регистратура- етаж1, стая106
  • Съдебно-счетоводни експертизи- етаж4, стая57

Приемен ден на Председателя на съда:  всеки първи и последен понеделник на месеца от 15:00 до 16:30 часа 

Съдебен администратор

 +359 42 220 262

Главен счетоводител

 +359 42 220 226

Административен секретар

+359 42 603 049, 220 216

Системен администратор

 +359 42 220 232

Гражданско отделение- деловодство

+359 42 220 293, +359 42 220 294     e-mail: gdela@osstz.com

Наказателно отделение - деловодство

+359 42 220 225                                   e-mail: ndela@osstz.com

Търговско отделение - деловодство

+359 42 220 231                                   e-mail: trdela@osstz.com

Търговско отделение,Ф.Д. - деловодство

+359 42 220 228

Съдебни секретари +359 42 220 211                                    +359 42 220 230                                 +359 42 220 234                                 +359 42 220 271                                 +359 42 220 273
Архив и регистратура   +359 42 220 292
Съдебно-счетоводни експертизи   +359 42 220 357

факс

+359 42 251 002

Обслужваща банка

Централна Кооперативна Банка АДклон Стара Загора

бюджетна сметка
за внасяне на държавни такси

IBAN  BG68CECB979031F3571100

BIC код

CECBBGSF

набирателна сметка за депозити
за вещи лица и гаранции  

IBAN  BG75CECB979033F3571100