Back to the list

Административен съд - Стара Загора

44 бул. „Руски“ Стара Загора

Заведи ме там

Намира се в сградата на регионална библиотека "Захари Княжески" на 5тия етаж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКА ТАБАКОВА
тел. / факс : 042 / 65 10 40
        факс : 042 / 65 10 30
е-mail: b_tabakova@adms-sz.com

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ДИНКОВА
  тел. 042 / 65-10-40
факс : 042 / 65 10 30
e-mail: g_dinkova@adms-sz.com

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР
ИВЕЛИНА ТРИФОНОВА КОЛЕВА

тел. / факс : 042 / 65 10 40
e-mail : info@adms-sz.com
e-mail : admin_court-sz@mbox.contact.bg
e-mail : ivelina_koleva@adms-sz.com

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
СТОЙКА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА

тел. / факс : 042 / 65 10 40
        факс : 042 / 65 10 30
e-mail : info@adms-sz.com
e-mail : admin_court-sz@mbox.contact.bg
e-mail : skoleva@adms-sz.com

 

СЪДИИ

 

ИРЕНА ЯНКОВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail: i_yankova@adms-sz.com

РАЙНА ТОДОРОВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail: r_todorova@adms-sz.com

 

МИХАИЛ РУСЕВ
тел. 042 / 65-10-40
e-mail: m_rusev@adms-sz.com

ДАРИНА ДРАГНЕВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail:d_dragneva@adms-sz.com

 

СЧЕТОВОДСТВО
ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

тел. / факс : 042 / 65 10 40
e-mail : atanasov@adms-sz.com

 

 

СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

ЗВЕЗДА КОРДОВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail: z_kordova@adms-sz.com

 

ДЕЛОВОДСТВО

тел. : 042 / 65 10 80
факс : 042 / 65 10 30
e-mail : delovodstvo@adms-sz.com

 

 

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

тел. 042 / 65-10-80

ПРИЗОВКАРИ

тел. 042 / 65-10-80

 

 

 

 

 

 

 

Обслужваща банка:                            

Банка SOSIETE GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК   
клон Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 112

транзитна сметка:
(за държавни такси и глоби)                   

IBAN - BG38 ТТBB 9400 3126 7374 72
BIC – ТТBBBG22

набирателна сметка:
(за вещи лица, свидетели,
особени представители и гаранции)

IBAN – BG50 ТТBB 9400 3326 7374 82
BIC – ТТBBBBG22