Районен съд - Стара Загора

33 бул. „Митрополит Методи Кусев“ Стара Загора

Заведи ме там

Районен съд - Стара Загора 
Гражданско деловодство: G.DELOVODITEL@RS-SZ.COM

Наказателно деловодство: N.DELOVODITEL@RS-SZ.COM

 

Административен секретар

+359 42 900 803

Гражданско отделение - деловодство

+359 42 900 844

Наказателно отделение - деловодство

+359 42 900 852

факс

+359 42 622 949

Обслужваща банка

Централна Кооперативна Банка АД клон Стара Загора

бюджетна сметка за внасяне на държавни такси

IBAN  BG37CECB979031F3570300

BIC код

CECBBGSF

набирателна сметка за депозити за вещи лица и гаранции

IBAN   BG44CECB979033F3570300