Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Стара Загора

10 ул. „Стефан Караджа“ Стара Загора

Заведи ме там

Работно време с граждани: всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч.

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
ул."Стефан Караджа" № 10 ет. 1, тел. 042/ 631160
 
Работно време:  всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.

ДИРЕКТОР
ул."Стефан Караджа" № 10 ет. 2, ст. 217
Телефон: 042/ 631009
Приемен ден: вторник от 10:30ч. до 12:00ч.

ЗАМ. ДИРЕКТОР
ул."Стефан Караджа" № 10 ет. 2, ст. 
Телефон: 042/ 633147
Приемен ден: вторник от 10:30ч. до 12:00ч.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
ул."Стефан Караджа" № 10 ет. 2, ст. 220
Телефон: 042/ 622722
Приемен ден: вторник от 14:00ч. до 15:00ч.

Директор дирекция "Медицински дейности" - Д-р Ваня Кръстева
Телефон: 042/ 927781
e-mail: director_md@rzistz.org
приемно време: вторник от 10:30ч. до 12:00ч.

Директор дирекция "Обществено здраве" - Д-р Станимир Станков
Телефон: 042/ 602117
e-mail: director_zk@rzistz.org
приемно време: вторник от 10:30ч. до 12:00ч.

Директор дирекция "Надзор на заразните болести" - Д-р Таня Перчемлиева
Телефон: 042/ 602468
e-mail: director_nzb@rzistz.org
приемно време: вторник от 10:30ч. до 12:00ч.

Директор дирекция "Лабораторни изследвания" - Д-р Стефка Стоева
Телефон: 042/ 602976
e-mail: director_li@rzistz.org
приемно време: вторник от 10:30ч. до 12:00ч.

КАБКИС
Телефон: 042/ 604151
e-mail: kabkis10sz@rzistz.org

РКМЕ
Телефон: 042/ 601995
e-mail: otdel_rkme@rzistz.org