Полиция - второ районно управление - Стара Загора (кв. Железник)

37 ул. „Архитект Христо Димов“ Стара Загора

Заведи ме там

дежурен офицер : 166
тел. за спешни повиквания: 112 

Приемно време на началник РУ "Полиция" :  втрник 15.00 -17.30ч.

Приемно време на полицейските инспектори от Териториална полиция: 
     вторник    16.30 - 18.00 ч.
     сряда       17.00 - 18.30 ч. 
     четвъртък 16.30 - 18.00 ч.

Работно време на звено "Български документи за самоличност"  -  8.30 - 17.30 ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"  
     вторник     9.00 - 12.00 ; 13.30 - 16.30 ч.
     четвъртък  9.00 - 12.00 ; 13.30 - 16.30 ч.  
     петък         9.00 - 12.00 ч.