Инспекция по труда - Стара Загора

8 ул. „Стефан Караджа“ Стара Загора

Заведи ме там

Работно време:

Понеделник - Петък 

09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:

Понеделник - Петък 

10:00 ч. - 12:00 ч.

14:00 ч. - 16:00 ч.