Контрол на автомобилния транспорт (КАТ)- пътна полиция

пз. Индустриален Стара Загора BG

Заведи ме там