Прабългарска школа за оцеляване "БАГАТУР"

26 ул. „Граф Игнатиев“ Стара Загора

Заведи ме там

ДУХЪТ на школата се изразява чрез нейната идейна платформа, която включва съчетанието от предпоставки, название, униформа, знакова символика и обозна- чения, поздрав, терминология, правила, и взаимоотношения, символни атрибути, както и някои от задължително изучава-ните дисциплини, определящи Българския произход и принадлежност на школата.