Инж. Румен РАЙКОВ, управител на „ВиК“ ЕООД-Стара Загора: Имаме огромни резерви

Инж. Румен РАЙКОВ, управител на „ВиК“ ЕООД-Стара Загора: Имаме огромни резерви

Написано на 09/01/2020
nbp.bg


- Г-н Райков, има ли опасност старозагорци да останат без вода, подобно на перничани?

– Не, няма. Ние през цялото време, в колкото и добро състояние да сме, всеки ден правим по нещо ново в мрежата – подменяме тръби, фитинги, има и допълнителен контрол върху системата – електронен. Всеки ден с нещо надграждаме системата, за да я контролираме по-лесно, да добиваме вода по-евтино и качествено да я подаваме към клиентите си. Засега ни се удава.

Обслужваме 202 населени места, в тях няма проблемно водоснабдяване

изключвайки само с. Казанка, където със сигурност не е по наша вина.

– Има ли достатъчно вода като количество?

– Навсякъде има. Стара Загора се водоснабдява основно от три водоизточника. Дунавският водопровод кара вода от извора под с. Ясеново, гравитачно. Той започва в най-добрите си дни от 300 л в секунда, в най-лошите – 210, по това време е 270 л в секунда. Вторият ни водоизточник е най-старият – Беш Бунар, граден още от римляните, и дава около 50 л в сек., в много добри моменти до 80. С помощта на Общината го подменяме изцяло, за да бъде много по-ефективен. Основното ни водоснабдяване е от група помпени станции с. Ягода, които включват Ягода, Ръжена, Зимница – три водоснабдителни района, които събират водите в Ягода, оттам мощни помпи я вдигат до т. нар. приемник – водоем с обем 11 000 куб. м, където се разпределя. За да има достатъчно количество вода, направихме преудълбочаване на кладенците, защото в района бяха разрешили добив на инертни материали, което свали нивото с 2, до 3 метра на места. Принудихме се да преудълбочаваме такива кладенци, за да сме сигурни, че вода ще има. Засега необходимите количества са факт,

продължаваме да работим в посока сигурност

За всеки случай имаме резервно водоснабдяване в промишления район и в кв.“Кольо Ганчев“, което можем да пуснем по всяко време, и този район да бъде напълно обезпечен самостоятелно при намаляване на дебита. Друго, което правим – след ходене по мъките получихме разрешение да преминаваме през горски фондове и сме на финала да направим нови водопроводи в Хрищени, за да използваме наличните гравитачни водоизточници с цел да намалим помпените от Ягода. С това още повече ще затвърдим 100%-то възстановяване на системата на Стара Загора. Колкото по-различни водоизточници се включват, толкова по-голяма е вероятността никога да не спре водата. Към това се стремим. Засега имаме огромни резерви, разбира се, ако не се случат природни катаклизми, от които никой не е застрахован. Но при нормални условия

не ни грози никаква опасност

– Стана известно, че помагате на „ВиК“-Перник. Според Вас, какъв е проблемът там?

– За мен там дълги години не са подменяли проблемните водопроводи. Вижда се как на стоманени тръби стърчат набити дървени чепове, което не трябва да се прави. Като видиш, че една тръба е аварийна, я подмени или вкарай в нея друга, хем да я защитиш, хем загубите да са нула, да получиш сигурност на водоснабдяването. Там това е изтървано. Личното ми мнение е, че загубите са над 90%, да търсят още вода, е наливане от пусто в празно. Трябва да започнат да стягат системата, и то веднага. В това е спасението. Старозагорци помнят и нашия режим на водоснабдяване, когато не че е нямало вода, но загубите по мрежата бяха 91%. Ние това започнахме да правим – да сменяхме водопроводи. Водата никога не е увеличавана. Дори

сега за Стара Загора подаваме по-малко

– по-рано от Ягода идваха 1200-1300 л в секунда, сега – под 700 л в сек.

– Има ли шанс Перник скоро да получи вода?

– Зависи кой вариант ще изберат. Там проблемът е, че те са също в европейския проект, и на тях са им отпуснати около 100 млн. лв. и нямат право предвиденото в проекта да го правят преди това. Или трябва да излязат от проекта и тези пари да са финансирани, или да останат и започнат с проекта. Той пък трябва да е по всички правила на ЗОП, т.е. да се проведат процедури, ако има обжалвания, да минат, и така месеци наред хората да страдат. Правителството взе правилно решение – да отпусне пари за аварийни нужди, а което излезе извън обхвата, да бъде преразгледано и пуснато за изграждане с европейски средства.

– Каква част от „ВиК“-Стара Загора е командирована в Перник, това няма ли да се отрази на нормалната ви работа?

– Не. Ние оказваме помощ – инженерна и техническа. Там е само главният ни инженер Пеньо Пейков, за което много държаха, плюс още няколко инженери. Преди това пратихме група от 7 души, която с високопроходима техника да помогне за отстраняването на някои аварии. Но видяхме, че е безсмислено на този етап, защото трябва да се подменя заедно, всичко. Моето виждане е, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва да издаде разпореждане всички големи ВиК да изпратят, да речем, по една бригада от 6-7 души, с оборудване, с всичко необходимо, най-вече лепачки за полиетилен и за RC-тръби, и единно ръководство.

Ако се направи, може да даде резултат за 2-3 седмици

– Премиерът Борисов в Стара Загора спомена идеята за обединение на всички ВиК, Вашето мнение?

– Ние сме търговски дружества, имаме бизнес планове, договори за управление, а и така сме подписвали договорите си с европейските структури за ползване на европейски средства. Всяка промяна в собствеността ще ескалира в получаването на тези пари и проектите може да пропаднат. Може би премиерът има предвид създаването на шапка, която да ни ръководи, в МРРБ

да има отделен субект, орган, който да се занимава с ВиК в цялата страна, да контролира и наблюдава

подобни изкривявания. Аз съм казвал и по-рано, че всички отчисления, които правим в момента към Басейнова дирекция и т. н., трябва да са в подобна асоциация и тя да насочва средства именно в слаби места, които вижда, и да не допуска подобни проблеми.

– Старозагорци не очакваха ново повишение на цената на водата след последното през лятото. Защо от 1 януари има нова цена?

– Ние не сме кандидатствали за увеличаване на цената на водата. Решението е на КЕВР, на база инфлацията и увеличението на тока. Повишението е с 3 ст., общо, на всичко – вода, отвеждане, пречистване на водата. Според мен, е нормално, за да можеш да поддържаш нормално качество на водоподаване. Но

не е нормално хората ни да са с най-ниските заплати в България, близки до минималните

КЕВР ни разреши тази година да ги повишим с 2.5%, т.е. с 12-13 лв.

Задържаме инженерите с хиляди хватки, защото където и да отидат, ще ги вземат. Не можем да намерим хора, които да работят в калта за 600-700 лв., или страхотни багеристи – даваме им 700-800 лв. В първата частна фирма, в която се обадят, им плащат 3000 лв. Казват – извинявай, шефе, но… довиждане.

– Задачите Ви през 2020 година?

– Да продължим да стабилизираме водоснабдяването на Стара Загора, то да има все по-голяма сигурност. Това е основното ни задължение. Тази година започват процедурите по европроектите, дай Боже, да е нормално, без обжалвания, което да ни забави.

Предстои да сменим около 100 км тръби, за 100 млн. лв., за около 49 месеца

които вече започнаха да текат. Ако всичко е нормално, ще се вместим в този срок. В момента подготвяме документите за тръжна процедура. Надявам се да се явяват реални фирми с желание и реални възможности за работа.

Продължаваме дейностите по подобряване на енергийната ефективност и снижаване на разходите ни за ток. Продължаваме да се развиваме. Доволен съм от колектива ни, тук работят качествени хора, които изпълняват задачите си стриктно. Надявам се да успея да ги задържа.