Провеждат жребий за местата за продажба на дини и пъпеши в Стара Загора

Написано на 21/06/2022
stz24.com


На 29 юни ще се проведе жребият за местата за продажба на дини и пъпеши в Стара Загора. Разполагането на преместваемите обекти в Стара Загора ще за времето от 01.07.2022г. до 30.09.2022г. Заявленията за издаване на разрешение се подават в административното бюро, по местонахождение на преместваемия обект за продажба на дини и пъпеши, лично от кандидатите или упълномощени от тях лица от 08.30 часа на 20.06.2022г. до 17.00 часа на 24.06.2022 г. Търговец или производител може да участва само за едно от местата в съответното административно бюро.  За местата, за които има повече от един кандидат, ще се проведе жребий в административното бюро на територията, на което се намира мястото. Жребият ще се проведе на 29.06.2022г. от 10.00 часа в административното бюро на територията, на което се намира преместваем обект за продажба на дини и пъпеши.
stz24.com