Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 29 март, петък

Написано на 29/03/2024
starozagorci.com


Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 29 март, петък.

1 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“

2 ул. „д-р Т.Стоянович“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

3 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

4 ул. „Княз А.Батемберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

5 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

6 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

7 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

8 ул. „Св.Троица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

9 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

10 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

11 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

12 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

13 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

14 ул. „Цар Калоян“ от „д-р Т.Стоянович“ до ул. „Захари Княжевски“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

starozagorci.com