Определят местата за продажба на сладолед и слънчеви очила в Стара Загора

Написано на 31/03/2024
Община Стара Загора


Определят местата за продажба на сладолед и слънчеви очила в Стара Загора 

На 15 април, от 10.00 часа, в Зала № 1, ет. 2, в сградата на Общинска администрация, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за период от 15 май до 15 октомври, на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за продажба на сладолед. Локациите по утвърдените схеми и критериите за участие са достъпни на сайта на администрацията, в секция „Търгове“ - https://www.starazagora.bg/bg/targove-i-konkursi/targ-za-otdavane-pod-naem-na-chasti-ot-tereni-obshtinska-sobstvenost-za-razpolagane-na-premestvaemi-obekti-tip-hladilna-vitrina-za-prodazhba-na-sladoled-na-15-april-2024-g.  

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 ч. на 12.04.2024 г. - включително, от служителите към АБ „Център“ - ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22, срещу 80 лева /осемдесет лева/с ДДС за всяка позиция, внесени в касата на АБ „Център“. Депозитите за участие в търга се внасят до 16.00 часа на 12.04.2024 г. само по банкова сметка на Община Стара Загора: "Уни Кредит Булбанк" АД, BIC код: UNCRBGSF, IBAN: BG 65 UNCR 7000 3322 2363 87 

На 24 април, от 14.00 часа, в залата на Културен център „Стара Загора“, ще се проведе жребият за определяне на търговците, които ще продават слънчеви очила в периода 30 април – 30 октомври. Утвърдената схема, критериите и изискванията за участие в процедурата са публикувани в сайта на Община Стара Загора, в секция „Обявления“ - https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya/provezhdane-na-zhrebiy-za-prodazhba-na-slanchevi-ochila-na-24-april-2024-g Заявленията за участие в жребия се подават в Административно бюро „Център”, лично от кандидатите или упълномощени от тях лица, от 08.30 часа на 15.04.2024 г. до 17.30 часа на 19.04.2024г. 

Община Стара Загора