Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода 1 - 5 април

Написано на 01/04/2024
Община Стара Загора


Неделя/Понеделник 01.04.2024 год.

1 ул. „Васил Левски“ от ул. „23-ти Декември“ до бул. „Руски“

2 ул. „Княз А.Батемберг“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
3 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
4 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
5 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
6 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
7 ул. „Св.Троица“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
8 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
9 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
10 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
11 ул. „Сава Силов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
12 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
13 ул. „Железни врата“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
14 бул. „Митрополит М.Кусев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
15 ул. „К.Иречек“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
16 бул. „Руски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“

Понеделник/Вторник 02.04.2024 год.

1 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“

Вторник/Сряда 03.04.2024 год.

1 ул. „Д-р Т.Стоянович“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
2 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
3 ул. „Княз А.Батемберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
4 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
5 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
6 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

7 ул. „Св.Троица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
8 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
9 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
10 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
11 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
12 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

Сряда/Четвъртък 04.04.2024 год.

1 ул. „Цар Калоян“ от ул. „Д-р Т.Стоянович“ до ул. „Захари Княжевски“
2 ул. „д-р Т.Стоянович“ от ул. „Цар Калоян“

до ул. „Св. Княз Борис“
3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Св.Троица“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
9 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
10 ул. „Сава Силов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
11 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
12 ул. „Захари Княжевски“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
13 бул. „Митрополит М.Кусев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
14 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
15 ул. „Л.Байер“ от ул. „Захари Княжевски“ до бул. „Руски“

Четвъртък/Петък 05.04.2024 год.

1 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
2 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 ул. „Св.Троица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
4 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
5 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

6 ул. „Сава Силов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени
ситуации предварителният график може да бъде променен.

Община Стара Загора