ПГЕ "Джон Атанасов" с традиции в разработването на учебни планове и програми

ПГЕ "Джон Атанасов" с традиции в разработването на учебни планове и програми

Написано на 23/06/2020
stz4.com


ПГЕ "Джон Атанасов" с традиции в разработването на учебни планове и програми
 

Натрупаният опит и обективната оценка на обучението по професионална подготовка, дава възможност на екип от учители от ПГЕ да разработи учебни планове и програми за специалности “Програмно осигуряване“, „Системно програмиране“, „Приложно програмиране“ от професионално направление „Компютърни науки“.
 

Години наред учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ Стара Загора участват в разработването на учебни планове и програми в професионални направления „Компютърни науки“ и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, по които се обучават учениците от всички професионални гимназии в страната. Дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН оценява експертността  и опита на учителите и включва преподаватели да участват и в разработването на учебни планове и програми за обучението чрез работа (дуално обучение). Натрупаният опит и обективната оценка на обучението по професионална подготовка,  дава възможност на екип от учители от ПГЕ да разработи учебни планове и програми за специалности “Програмно осигуряване“, „Системно програмиране“, „Приложно програмиране“ от професионално направление „Компютърни науки“. Основните  програми за специфична професионална подготовка за специалности „Компютърна техника и технологии“  и „Компютърни мрежи“ са разработени от преподавателите  на ПГЕ „Джон Атанасов“. През 2020 г. ще бъдат изготвени останалите програми за специфична професионална подготовка за професия „Техник на компютърни системи“.

stz4.com