Бъдещи ветеринарни лекари участват в проучване в Сакар

Бъдещи ветеринарни лекари участват в проучване в Сакар

Написано на 30/06/2020
dariknews.bg


 
Студенти по Ветеринарна медицина, екология и зооинжинерство от Тракийския университет се включиха в дейностите на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ по проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка“.

Природолюбителите взеха активно участие в проверката на изкуствени гнездилки, поставени по-рано през годината от екипа на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“.         

Особен интерес сред младите ветеринари предизвикаха двойка кукумявки, които отглеждат своите пет малки в една от гнездилките. По време на акцията участниците имаха възможност да се запознаят отблизо с природата на Сакар планина, която е част от екологичната мрежа Натура 2000.

Районът на Сакар е сред локациите, в които студентите от университета провеждат своите практики и стажове. Това е едно от местата в България с високо ниво на биологично разнообразие.
dariknews.bg