Стартира ремонтът на Спортна зала „Стара Загора“

Стартира ремонтът на Спортна зала „Стара Загора“

Написано на 20/07/2020
Община Стара Загора


Стартира ремонтът на Спортна зала „Стара Загора“

 

 

Община Стара Загора започна дейности по обновяване на Общинска Спортна зала „Стара Загора“ (ДЗУ).  Строително-ремонтните работи включват подмяна на настилката чрез демонтаж на съществуващата и инертни материали под нея и изграждане на нова професионална дървена спортна система с включени съпътстващи дейности и разчертаване с професионална боя за постигане на завършен вид на игралното поле.


Подовата настилка ще отговаря на изискванията на FIBA за провеждане на състезания от национален и международен мащаб. Същата ще бъде с високо ниво на сигурност и пожарна безопасност, здравина и устойчивост, подходящо ниво на твърдост и еластичност, способстващи  за абсорбиране на звука, с възможност за лесна поддръжка и хигиена.


Предвидените ремонтни дейности включват -цялостна подмяна на съществуващата дограма в сградата с шесткамерна PVC и Алуминиева дограма, както и ремонт на съблекалните и санитарните помещения.


Изпълнител на обекта е ЗАРАСТРОЙ“ ООД,  като стойността на договора възлиза на 256 393,29 без ДДС.


Срокът за завършване на всички строително-монтажните работи и предаването на обекта е 60 календарни дни.


Това е поредното подобрение, което Община Стара Загора реализира в спортното съоръжение Спортна зала „Стара Загора“ (ДЗУ).

Община Стара Загора