Допълнителен кандидатстудентски прием обяви Тракийския университет

Допълнителен кандидатстудентски прием обяви Тракийския университет

Написано на 21/07/2020
starozagorci.com


Тракийският университет обявява допълнителен кандидатстудентски прием за специалности от четири факултета.  Рибовъдство и аквакултури, зооинженерство, екология и опазване на околната среда, агрономство етеричномаслени култури и аграрно инженерство в редовна и задочна форма и агрономство, редовно, приема допълнително кандидат-студенти Аграрният факултет.

Семестриалната такса за държавна поръчка за всички специалности е 350 лева.  В Медицинския факултет има допълнителен прием за специалностите "Акушерка" и "Медицинска сестра", за които семестриалната такса на държавната поръчка е 400 лева. Допълнителен прием за тях ще има и във филиала в Хасково. Допълнително ще се приемат редовни студенти и за специалността "Социални дейности", а таксата за нея е 260 лева. В Медицинския колеж има допълнителен прием за медицински лаборанти със семестриална такса от 350 лева.  Допълнителният прием в Педагогическия факултет е за редовна форма на обучение за начална училищна педагогика с чужд език, социална педагогика и специална педагогика.

И за трите семестриалната такса е 310 лева. Във Факултет "Техника и технологии" в Ямбол има допълнителен прием редовно обучение за Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, Автотранспортна и земеделска техника, Автоматика и компютърни системи, Електротехника, Топло- и газоснабдяване и Технология на храните. Има прием задочно за Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия и Технология на храните. За всички семестриалната такса е 300 лева, а за Топло- и газоснабдяване няма такса.  Вече подалите документи могат да допълнят желанията си с изброените специалности. Кандидатства се с Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или с оценка (поне 3,00) от успешно издържан през текущата година кандидатстудентски изпит или тест съгласно посочените за съответната специалност в кандидатстудентския справочник. За неучаствалите в изпит до този момент ще бъде организиран кандидатстудентски изпит или тест. Приемат се и оценки от успешно издържани изпити в други университети. Кандидат-студентите трябва да представят диплома за средно образование и лична карта и са платят кандидатстудентска такса от 40 лева. Документи те се подават в Стара Загора, Тракийски университет, Студентски град, Учебен корпус, стая 200 от 8 до 16 часа, в последния от дните на всеки от интервалите до 12 часа. Подалите документи ще бъдат включени в предстоящите класирания, което определя и сроковете за подаване на документи.

Ще се проведат кандидатстудентски изпити, както следва:
- тест по биология и изпит по ОЕК, гр. Стара Загора на 22.07.2020 год. /сряда/;
- тест по ОТП и тест по математика, гр. Ямбол на 23.07.2020 год. /четвъртък/;
- тест по биология, гр. Хасково на 24.07.2020 год. /петък/.
Подробна информация можете да получите на телефоните на приема:

(042) 673021, (042) 699208,  0882552256,  0889559989 

starozagorci.com