Започна предварителен обход за актуализиране на информацията за сгради и адреси

Започна предварителен обход за актуализиране на информацията за сгради и адреси

Написано на 24/07/2020
dariknews.bg


 
99 са регистраторите в Старозагорска област, които ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите като подготовка за преброяване 2021 на НСИ.

Близо 2000 представители на общините и НСИ, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите.

По време на обхода регистраторите ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищни сгради, нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за предоставяне на социални услуги, локации, които е възможно да се използват от лица без дом за обитаване или пренощуване.

Целта на изследването е да бъде осигурена информация за всички сгради в райони, където липсва утвърдена цифрова кадастрална карта. По този начин ще бъдат получени актуални и коректни адресни цифрови данни, които ще подпомогнат подготовката на Преброяване 2021 при съставянето на контролни райони и преброителни участъци.

За първи път в историята на преброяванията предварителният обход се провежда чрез използване на мобилни устройства. Регистраторите няма да посещават домакинствата и жилищата, а ще комуникират с граждани, единствено когато се налага да изяснят дали сградата се използва за жилищни цели, както и да установят точността на адресната информация. Регистраторите нямат право да събират от самите лица информация за тях, домакинствата или имотите им, както и да ги интервюират или събират информация по каквито и да било други въпроси. Всеки регистратор може да бъде идентифициран чрез служебната карта, която е длъжен да носи със себе си по време на обхода.

Регистраторите в Старозагорска област са разпределени по общини както следва: община Братя Даскалови - 10, община Гурково - 5, община Гълъбово - 4, община Казанлък - 15, община Мъглиж - 6, община Николаево - 5, община Опан - 13, община Павел баня - 5, община Раднево - 10, община Стара Загора - 20 и община Чирпан - 6.
dariknews.bg