Над 1 300 фирми участват в работодателска анкета

Написано на 06/10/2020
dariknews.bg


Шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя инициатива да се включат в него.

В рубриката „Проучване за потребностите от работна сила” на официалния сайт на Агенцията е публикуван отделен онлайн анкетен формуляр, който ще бъде достъпен до 16 октомври.

В анкетата всеки работодател ще може да посочи от каква работна сила ще има нужда през следващите 12 месеца, както и в средносрочен план – в рамките на 3 до 5 години. Също така ще може да заяви кои от предложените 21 умения и 8 ключови компетентности трябва да притежава търсеният от него персонал. Тази година в проучването ще бъде отчетено и влиянието на епидемичната ситуация в настоящите социално-икономически условия.

Шестото проучване стартира на 1 септември, първоначално сред поканени от бюрата по труда в страната работодатели от формирана по данни на НСИ национално представителна извадка.

До този момент над 1 300 фирми и организации са взели участие в анкетата.
 dariknews.bg