Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 05.10.2020 год. до 09.10.2020 год.

Написано на 07/10/2020
Община Стара Загора


Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 05.10.2020 год. до 09.10.2020  год.

 

Понеделник 05.10.2020 год.

1

ул. „Димитър Караджов“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Райна Княгиня“

2

ул. „Тодор Пъндев“

от ул. „Димитър Караджов“

до ул. „Августа Траяна“

3

ул. „Бреза“

от ул. „Димитър Караджов“

до ул. „Тодор Пъндев“

4

ул. „Атанас Кожухаров“

от ул. „Димитър Караджов“

до ул. „Августа Траяна“

5

ул. „Веселин Ханчев“

от ул. „Тодор Пъндев“

до ул. „Райна Княгиня“

6

ул. „Райна Княгиня“

от ул. „Димитър Караджов“

до ул. „Веселин Ханчев“

7

ул. „Августа Траяна“

от ул. „Димитър Караджов“

до ул. „Тодор Пъндев“

8

ул. „Атанас Кожухаров“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

Вторник 06.10.2020 год.

1

ул. „Проф. Никола Кожухаров“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Димитър Подвързачов“

2

ул. „Слънчева“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

3

ул. „Димитър Подвързачов“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

4

ул. „Христина Морфова“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

Сряда  07.10.2020 год.

1

ул. „Иван Вазов“

от ул. „Хан Аспарух“

до ул. „Ангел Кънчев“

Четвъртък  08.10.2020 год.

1

ул. „Света Богородица“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов

2

ул. „П. Р. Славейков“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов

3

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов

4

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов

5

ул. „Генерал Столетов

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Крайречен булевард“

Петък  09.10.2020 год.

1

ул. „Света Богородица“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

2

ул. „П. Р. Славейков“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

3

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

4

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

5

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

6

ул. „Хр. Смирненски“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

8

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

9

ул. „Граф Игнатиев“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Крайречен булевард“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.

Община Стара Загора