В Стара Загора обсъждат стратегия за противодействие на дискриминацията

Написано на 07/10/2020
dariknews.bg


 
Публично обсъждане на Проект за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията ще се проведе в Стара Загора.

На дискусията, която ще се състои на 9 октомври от 11:30 часа в залата на Областна администрация, ще присъства Комисията за защита от дискриминация, поканени са представители на местните власти, гражданското общество, бизнеса, академичната общност и медиите.

Преди обсъждането ще бъдат връчени сертификати на отличени субекти от Стара Загора и региона за приноса им в осигуряване на подходяща архитектурна среда за хора с увреждания съобразно целите и критериите на Националната кампания „Достъпна България“ на КЗД.
dariknews.bg