Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора

Написано на 08/10/2020
Община Стара Загора


Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора /ОЕПГ – Стара Загора/ за:

  1. Работно място: Казанлък:
  • обхват: общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня;
  • Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден).

 

♦ Обявление за подбор и образци на документи –

https://www.starazagora.bg/bg/konkursi-i-obyavleniya-za-rabota/protsedura-po-podbor-na-sotsialen-rabotnik-ot-oblasten-ekip-po-priemna-grizha-stara-zagora-po-proekt-priemi-me-2015

Община Стара Загора