Започва изграждането на академичен информационен център в ТрУ

Написано на 14/10/2020
stz24.com


Официална церемония „Първа копка" за стартиране на строителните дейности по проект "Изграждане на академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора" ще се проведе днес.  Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за висшите училища в Република България". Финансирането е чрез Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. и е на стойност 4 178 347.22 лв. От тях: Европейско съфинансиране (ЕФРР): 2 550 000.00  лв. Национално съфинансиране: 450 000.00 лв. Съфинансиране от Тракийски университет: 1 178 347.22 лв. Срокът на изпълнение е 24 месеца и стартира на 01.09.2020 год. На събитието ще присъстват членове на академичната общност и представители на централната и местна изпълнителна власт. 
stz24.com