Повече българи са нощували в хотелите през август

Написано на 16/10/2020
dariknews.bg


Приходите от нощувки в местата за настаняване в Старозагорска област през август са 1 323 239 лв., което е с 16.9% по-малко в сравнение с август 2019 година.
 
Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 72.9%, докато приходите от нощувки на български граждани нарастват с 0.2%, отчитат от ТСБ-Югоизток.
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 27.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (39.2%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад със 7.2 процентни пункта. Най-голямо намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 3 звезди - с 13.6 процентни пункта.
 
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през отчетения период са с 14% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година.
 
От тях 94.9% са българи, като по-голямата част от тях (39.2%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 545, като 47.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

dariknews.bg