Утре отварят системата за електронен прием в детските градини в Стара Загора

Написано на 06/01/2021
stz24.com


На 7 януари 2021 година в 12,01 часа ще бъде отворена системата за електронен прием в детските градини в Община Стара Загора. Това ще даде възможност за регистрация на нови заявления за децата, родени през 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година. Резултатите от кандидатстването за най-малките ще бъдат обявени на 26 март. Записването ще стане от 29 март до 9 април. Съгласно Правилата за прием в детски градини регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година (регистрирано заявление през предходната година се заличава и ако детето не е прието, в началото на новата календарна година трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер). В периода от 23 декември до 12,00 часа на 7 януари 2021 година, временно е спрян достъпа до сайта за регистрация и редакция на заявления за участие в класиране за постъпване в детски градини, яслени групи в детски градини и детски ясли. Графикът на предстоящите през 2021 г. класирания за детски градини може да намерите на адрес: Grafik_DG_2021.pdf (starazagora.bg)
stz24.com