Проектът „Приеми ме“ се удължава с една година

Написано на 12/01/2021
stz24.com


Действието на проекта „Приеми ме“ за настаняване на деца в приемни семейства се удължава с една година, считано от 1 януари 2021 година. Агенцията за социално подпомагане сключи споразумения за партньорство със 158 общини-партньори по проекта. Към момента утвърдените приемни семейства в цялата страна са 1960, а настанените в тях деца - 1759. В сключените по проекта "Приеми ме" споразумения за партньорство с общините са отразени промени във връзка с разходите, пряко свързани с дейностите по проекта. Необходимите средства за месечни възнаграждения на професионалните приемни родители и средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, съобразно възрастта, от началото на 2021 година ще се осигуряват от държавния бюджет по програма "Подкрепа на децата и семействата" като част от бюджета на Агенцията за социално подпомагане. Допустими по проекта са средства за пътни разходи на приемните семейства, за участия в обучения, както и средства за пътни разходи и на членовете на областните екипи по приемна грижа, свързани с проучване и наблюдение на приемните семейства и участия в обучения. Актуализирани са и месечните възнаграждения на членовете на тези екипи. Според актуалните данни на националния екип за организация и управление на проекта, утвърдените професионални приемни семейства са 1 957, а доброволните три.
stz24.com