Промени в проект „Запази ме”

Написано на 13/01/2021
dariknews.bg


 
Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че в Държавен вестник е обнародвано Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на проекта.

Те са:

- При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им

- Удължава се периодът за получаване на компенсациите, като той ще бъде до 31.03.2021 г. Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 31.03.2021 г.

Промените влизат в сила от 01.01.2021г., кандидатствалите преди това ще получават по 24 лв. на ден до 31.12.2020г..

Ако родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма право на компенсация по проект „Запази ме” .

Препоръчва се кандидатстване по електронен път, с писмо с обратна разписка и само в краен случай - на място при спазване на  актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.
dariknews.bg