С изцяло нова визия ще бъде Центърът за информация и услуги за гражданите

Написано на 12/02/2021
dariknews.bg


С 82 хил. лева ремонтират Центъра за информация и услуги на гражданите в община Стара Загора. Основният ремонт ще продължи три месеца, като през първия вече е извършен демонтаж и подмяна на ел. инсталацията.

Амбицията на администрацията е Центърът да бъде с изцяло променена визия. Ще бъде обособена нова, модерна зона за изчакване на гражданите, обясни секретарят на общината Делян Иванов. По думите му, броят на досегашните гишета ще бъде запазен, но те ще бъдат разположени по нов начин, който да улеснява достъпа на старозагорци до служителите.

Предвидено е да се изгради достъпна среда за хората с физически увреждания и стая за майки с деца.

Какви са нагласите на клиентите, техните препоръки за още по-добро обслужване и очакванията им за предоставяните услуги, ще се събират чрез специални смарт устройства.

След цялостния ремонт и обзавеждане на Центъра, сме планирали да подобрим качеството на услугите, но това ще стане на един по-късен етап, обобщава Делян Иванов.

Именно подобряване на обстановката, в която се предоставят услугите, са посочили в анкета през изминалата година старозагорци по повод работата на Центъра за информация и услуги. 79% от тях са оценили работата на служителите там като отлична.

Според данните в анкетата от октомври 2019-август 2020 година, 1.2 % заявяват, че са посещавали само веднъж фронтофисите на общината, 54% - от един до пет пъти и 44% имат по-често нужда от административните общински услуги.

Предпочитаните и най-често използвани услуги от гражданите са: Гражданско състояние-31.4%; 26.1% - Устройство на територията, строителство и инвестиции; 12.9%-Стопанска политика и общинска собственост; 15.7% са ползвали услугите на деловодството, а на касата – 13.9%.

В Центъра за информация и услуги през изминалата година са обработени общо 115326 преписки, от които 64978 са входящи, 48572 – изходящи и 1776 – вътрешни документа.

Регистрирани са 17372 входящи и уведомителни писма, 724 възражения, 79 жалби, 1256 сигнала, 107 жалби срещу административен акт, 85 предложения, 538 заявления за приемен ден при ръководството на Общината и други.

Наред с достъпните до момента канали за комуникация между администрацията и гражданите, през 2019г. беше внедрена и системата за електронен обмен на съобщения между различните административни структури. Чрез нея в общинска администрация са постъпили 3184 писма и са изпратени 1273. Най-търсената административна услуга е заверка на адресна карта за настоящ адрес-6240.

dariknews.bg