85 % повече жилища във въведените в експлоатация сгради в края на 2020 г.

Написано на 15/02/2021
starozagorci.com


По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 37, със 152 новопостроени жилища в тях. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на сградите е без промяна, но жилищата в тях нарастват със 70, или с 85.4%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голям е относителният дял на жилищните сгради със стоманобетонна конструкция - 94.6%. Най-голям е делът на новопостроените жилища с две стаи - 50.0%, а най-малък на едностайните жилища - 0.7%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 138 сгради с 1 058 жилища, Пловдив - 130 сгради с 820 жилища, и Бургас - 128 сгради с 492 жилища в тях.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 13 492 кв. м, което е с 28.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ нараства с 22.8% и достига 11 449 кв. метра.
Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 128.1 кв. м през четвъртото тримесечие на 2019 г. на 88.8 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 196.6 кв. м, и Смолян - 161.7 кв. м, а най-малка - в областите Варна - 72.0 кв. м, и Пазарджик - 74.2 кв. метра.

starozagorci.com