Преустановява се работата на Автопазара в Стара Загора

Написано на 26/03/2021
Община Стара Загора


Преустановява се работата на Автопазара в Стара Загора

 

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, за периода от 27 март до 3 април, се преустановява работата на Автопазара в Стара Загора.

 

Препис от Заповедта е връчен на заместник-кмета с ресор „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности“ , секретаря на Общинска администрация и началника на звено „Общински пазари“ за сведение и изпълнение, както и на директора на РЗИ Стара Загора и областния управител – за сведение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на заместник-кмета по ОССОСД и секретаря на Община Стара Загора.

Община Стара Загора