Онлайн среща в помощ на безработните над 45 години организират в Стара Загора

Написано на 29/03/2021
dariknews.bg


 
Какви са предизвикателства и възможности за интеграция на безработни над 45 години, е темата на онлайн събитие, в рамките на проект Act45.

Дискусията на 31 март се организира от Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора.

Целта е да се повиши осведомеността на участниците за необходимостта от създаване на сътрудничества за насърчаване на социалната и трудовата интеграция на хора над 45 години с ниски умения и да прикани участниците в срещата да се включат в мрежа за сътрудничество.

Проучванията в ЕС показват, че най-високите нива на дългосрочна безработица във всяка държава-членка са сред най-слабо образованите слоеве от населението. В същото време около 60% от 74-те милиона европейци, които не са завършили училище или нямат достатъчно цифрови умения, са на възраст над 45 години. Тази група има и най-големи трудности да участва в последващо обучение, но същевременно се нуждае най-много от продължаващо обучение през целия живот.

АРИР-Стара Загора си сътрудничи с  партньори от Гърция, Испания и Италия и изпълнява проект Act45 от октомври 2019 г.

До момента са проведени изследвания за причините за ниското участие на безработните на възраст над 45 години в преквалификация и са идентифицирани както бариерите пред участието на тези лица, така и критериите за тяхното ангажиране в програмите за учене през целия живот.
dariknews.bg