Изтича срокът за данъчната отстъпка на физическите лица

Написано на 31/03/2021
stz24.com


Изтича срокът за данъчната отстъпка на физическите лица Ако подадем данъчната си декларация до края на деня и платим задълженията си към хазната, можем да използваме 5% отстъпка от данъка за довнасяне.  Днес Крайният срок, в който може да се възползваме от 5-процента отстъпка от данъка за довнасяне, изтича днес. Ако подадем данъчната си декларация до края на деня и платим задълженията си към хазната, можем да използваме 5% отстъпка от данъка за довнасяне. При физическите лица това са плащанията от последното тримесечие на миналата година, ако не сме указали изрично на платеца на дохода, че искаме авансовото удържане на данъка си. Друго условие да нямаме просрочени задължения към фиска и принудително изпълнение за публични задължения, припомнят от Националната агенция за приходите. От години има още едно условие - данъкът да е деклариран по интернет, което става с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. От средата на март са достъпни и предварително попълнените данъчни декларации, а приходната агенция предлага възможности за онлайн плащане. От вчера плащането на виртуален ПОС има още една степен на защита, припомнят още от НАП. Тази година доходите на физическите лица могат да се декларират до 5 май. От приходната агенция препоръчват това да става по електронен път, но винаги съществува възможност за подаване на декларация в офис или изпращането ѝ по пощата.
 

stz24.com