Важно за безработните

Написано на 03/04/2021
dariknews.bg


 
Поради усложнената епидемична обстановка, регистрираните безработни лица в ДБТ-Стара Загора, могат да проведат дистанционно планирана среща с трудовия си посредник.

Безработните лица могат да се обадят по телефон, да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация  електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.
 
 
Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин, се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията.

Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.

С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените работни места и мобилни бюра по труда по населени места.

В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са с маски и/или проявяват симптоми на заболяване.
 dariknews.bg