Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 21 април, сряда.

Написано на 21/04/2021
starozagorci.com


Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 21 април, сряда.

1 ул. „Генерал Гурко“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“
2 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Света Троица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
11 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
12 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
13 ул. „Иван Мирчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
14 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

starozagorci.com