Сертификат за имунизация срещу COVID-19 хората могат да получат след приложена втора доза от ваксината

Написано на 26/04/2021
РЗИ Стара Загора


Сертификат за имунизация срещу COVID-19 хората могат да получат след приложена втора доза от ваксината. Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, има достъп до пациентското си досие на адрес https://his.bg/, от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Гражданите без електронен подпис могат да поискат своя сертификат от избрания от тях личен лекар или от ваксинационния пункт, в който е направена имунизацията.

Подробна информация може да намерите на сайта на Министерството на здравеопазването на Република България.

РЗИ Стара Загора