От днес присъствено обучение за учениците от 5-и, 9-и и 12-и клас

Написано на 26/04/2021
stz24.com


От днес присъствено обучение за учениците от 5-и, 9-и и 12-и клас Също от днес от присъствено към онлайн обучение преминават 7-и, 8-и и 10-и клас, които се върнаха в училищата на 12 април заедно с началния етап.  Днес Учениците от 5-и, 9-и и 12-и клас в цялата страна преминават днес от дистанционно към присъствено обучение съгласно графика за двуседмична ротация в училищата на учениците от прогимназиалния и гимназиален етап на образование. Ако графикът за ротация на по-големите ученици от 5 клас нагоре бъде изпълнен, петокласниците, деветокласниците и дванайсетокласниците ще учат присъствено от днес до 14 май. Също от днес от присъствено към онлайн обучение преминават 7-и, 8-и и 10-и клас, които се върнаха в училищата на 12 април заедно с началния етап. Учениците от 6-и и 11-и клас, които се очакваше да се върнат в клас на 17 май, може би ще започнат да учат присъствено седмица по рано, стана ясно от думите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. „До края на май или от 4 юни, когато са седмиците, съответно пък от 17-и, когато по график трябва да се върнат цели три класа - да учат пет класа, 12-и клас приключват учебната година присъствено в средата на месец май. По този начин 6-и и 11-и клас, надявам се до края на учебната година, за могат да учат присъствено“ И занапред остава възможността за провеждане на присъствени учебни занятия за всички ученици от 5-и до 12-и клас в паралелки, които са единствени в съответният випуск на училището. Учениците от 1-и до 4-и клас в цялата страна продължават да учат присъствено.

stz24.com