Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 31.05.2021 год. до 04.06.2021 год.

Написано на 01/06/2021
Община Стара Загора


Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 31.05.2021 год. до 04.06.2021 год.

 

Понеделник – 31.05.2021 год.

1

ул. „Никола Кожухаров“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Димитър Подвързвачов“

2

ул. „Слънчева“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

3

ул. „Димитър Подвързвачов“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

   Вторник – 01.06.2021 год.

1

ул. „Иван Вазов“

от ул. „Хан Аспарух“

до ул. „Христина Морфова“

 Сряда – 02.06.2021 год.

1

ул. „Христина Морфова“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

Четвъртък – 03.06.2021 год.

1

ул. „П .Р. Славейков“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов“

2

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов“

3

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов“

4

ул. „Генерал Столетов“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Крайречен булевард“

Петък – 04.06.2021 год.

1

ул. „Света Богородица“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

2

ул. „П .Р. Славейков“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

3

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

4

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

5

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

6

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

8

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

9

ул. „Граф Игнатиев“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Крайречен булевард“

Община Стара Загора