Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 3 юни, четвъртък.

Написано на 03/06/2021
starozagorci.com


Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 3 юни, четвъртък.

1 ул. „П .Р. Славейков“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
2 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
3 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
4 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Крайречен булевард“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

starozagorci.com