Без маска в офиса за ваксинираните срещу COVID-19

Написано на 07/07/2021
stz24.com


Без маска в офиса за ваксинираните срещу COVID-19 Това разпорежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя днешна заповед.  Вчера За работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19, може да се допусне изключение от изискването за носене на маска за лице на работните им места. Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите. Това разпорежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя днешна заповед. Заповедта влиза в сила от утре, 7 юли.
 

stz24.com