Община Стара Загора е изказала несъгласие за разработване на находище “Кереч Търла“ още през 2013 година

Написано на 20/07/2021
starozagorci.com


Община Стара Загора е изказала несъгласие за разработване на находище "Кереч Търла" още през 2013 година.

starozagorci.com