Нови работни места в Община Стара Загора по програма „Старт на кариерата”

Написано на 02/09/2021
staarozagorci.com


Ако сте млад специалист – висшист без стаж по специалността и сте регистриан/а като безработен/а в дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, възползвайте се от шанса за старт в кариерата в общинска администрация – Стара Загора. Приоритетно се търсят специалисти със специалности в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, за едно от местата това е задължително.

От 01. 09. 2021г. до 07.09.2021г. дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за 2 нови работни места в Община Стара Загора по програма „Старт на кариерата”

Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма „Старт на кариерата”. Чрез Програмата се предоставя възможност на безработни младежи, завършили висшето си образование, в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 ненавършени години, да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето.

starozagorci.com