Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора в стачна готовност

Написано на 10/09/2021
starozagorci.com


Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора подкрепя протестните действия на колегите от страната. Подкрепяме и гражданското неподчинение от страна на нощните заведения, които за последните година и половина са работили само няколко месеца.

СХР настоява веднага да бъдат задействани механизми, които да активират икономически мерки от страна на  Правителството към фирмите, служителите и самонаетите лица за компенсации с цел съхраняване на работните места и стопанските субекти чрез бързо и лесно администриране.

Необходимо е да се сложи край на двойния стандарт, прилаган към  бизнеса в страната, и да бъдат налагани ограничителни мерки само върху фирмите в туризма: туроператори, хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене и развлечение и съпътстващите ги бизнеси.

При епидемиологична обстановка, която налага затваряне на бизнеси, заради наложените мерки, да се затварят всички търговски обекти, свързани с голямо струпване на хора, с изключение на здравни заведения, аптеки и квартални магазини за хранителни стоки.

В условия на прогресираща инфлация държавата да предвиди обезщетения и да наложи разумна регулация на рекордно скъпата цена на тока за бизнеса, породена от спекулации, които правят туристическият продукт неконкурентен и скоро непродаваем.

Работата на заведенията за хранене и развлечение и хотелите, както и на съпътстващите ги бизнеси да не се обвързва със задължителна ваксинация, която към този момент е препоръчителна, а информационно – образователната ваксинационна кампания - провалена.

Предвид фактът, че туристическият сектор е най-пострадалият сектор от здравната криза и следвайки европейските практики, да се предприемат незабавно необходимите стъпки към превръщането на размера на диференцираната ставка по ДДС за целия сектор туризъм в размер  9% като безсрочна мярка.

Оставаме в стачна готовност и ще продължим да се борим за нашето оцеляване като защитаваме правото си на труд и равнопоставеност с всички други работещи хора в България.

starozagorci.com