Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 13.09.2021 год. до 17.09.2021 год.

Написано на 14/09/2021
Община Стара Загора


Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 13.09.2021 год. до 17.09.2021 год.

Понеделник 13.09.2021 год.

1

кв. „Три чучура – юг“

Вторник 14.09.2021 год.

1

кв. „Казански“

Сряда 15.09.2021 год.

1

ул. „Български войн“

от ул. „Одринска епопея“

до ул. „Чая“

2

ул. „Милин камък“

от ул. „Одринска епопея“

до ул. „Димчо Стаев“

3

ул. „Илинден“

от ул. „Одринска епопея“

до ул. „Димчо Стаев“

4

ул. „Искър“

от ул. „Марица“

до ул. „Димчо Стаев“

5

ул. „Оборище“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Милин камък“

6

ул. „Марица“

от ул. „Милин камък“

до ул. „Христо Ботев“

7

ул. „Чая“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Христо Ботев“

8

ул. „Априлско въстание“

от ул. „Милин камък“

до ул. „Христо Ботев“

9

ул. „Одринска епопея“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Христо Ботев“

Четвъртък 16.09.2021 год.

1

ул. „Христо Ботев“

от ул. „Димчо Стаев“

до ул. „Одринска епопея“

2

ул. „Одринска епопея“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Капитан Петко войвода“

3

ул. „Арда“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

4

ул. „Тича“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

5

ул. „Въча“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

6

ул. „Неофит Рилски“

от ул. „Тича“

до ул. „Въча“

7

ул. „Братя Жекови“

от ул. „Димчо Стаев“

до ул. „Арда“

8

ул. „Явор“

от ул. „Братя Жекови“

до ул. „Георги Байданов“

Петък 17.09.2021 год.

1

бул. „Славянски“

от ул. „Димчо Стаев“

до ул. „Капитан Петко войвода“

2

кв. „Любен Каравелов“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Община Стара Загора