Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 8 октомври, петък.

Написано на 08/10/2021
starozagorci.com


Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 8 октомври, петък.

1 ул. „ д-р Т.Стоянович“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
2 ул.“ Стефан Стамболов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
3 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
4 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
5 ул. „Св.Троица“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
6 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
7 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
8 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
9 ул. „Сава Силов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
10 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
11 ул. „Захари Ккняжевски“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св.Княз Борис“
12 бул. „ Митрополит М.Кусев“ от ул. „ Генерал Столетов“ до ул. „Св.Княз Борис“
13 бул. „Руски“ от ул. „ Генерал Столетов“ до ул. „Св.Княз Борис“

14 ул. „Л.Байер“ от ул. „Захари Ккняжевски“ до бул. „Руски“
15 ул. „Св.Княз Борис“ от ул. „д-р Т.Стоянович“ до бул. „Руски“
16 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св.Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
17 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Св.Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
18 ул. „Св.Троица“ от ул. „Св.Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
19 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Св.Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

starozagorci.com