Два дни събират опасни битови отпадъци в мобилни пунктове в Стара Загора

Написано на 10/11/2021
Община Стара Загора


Два дни събират опасни битови отпадъци в мобилни пунктове в Стара Загора

 

За четвърта поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Два дни ще продължи приемането на отпадъците с опасни свойства - на 15 ноември (понеделник) от 10.00 часа до 16.00 часа, на паркинга на парк „Зеления клин“, както и на 16 ноември (вторник), от 10.00 часа до 16.00 часа, на паркинга на парк „Артилерийски“ (от страната на ул. „Одринска епопея“).

  В мобилните пунктове гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати / битова химия; фотографски материали; киселини / основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно.

Включването на всички тях в общия поток влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.“ Да проявим отговорно отношение към здравето си и околната среда и да предадем наличните си опасни битови отпадъци в Мобилните пунктове!“, допълват от местната администрация.

 

Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID – 19.

 

За повече информация  http://www.balbok.com/bg/products/Natsionalna-sistema-za-sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata

Община Стара Загора