С над 30 % нарастват издадените издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в Старозагорско през третото тримесечие на 2021г.

Написано на 13/11/2021
starozagorci.com


През трето тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 100 жилищни сгради с 251 жилища в тях и 31 784 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 162 други сгради с 66 794 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 14.9%, а жилищата в тях и общата им застроена площ съответно - с 36.4 и 43.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 23.9%, докато тяхната РЗП се увеличава със 103.9%.

В сравнение с трето тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 31.6%, но жилищата и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 13.1 и 7.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 30.6%, а общата им застроена площ - със 120.2%.

През третото тримесечие на 2021 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 76 жилищни сгради със 185 жилища в тях и с 20 867 кв. м обща застроена площ, на 4 административни сгради/офиси с 2 778 кв. м РЗП и на 52 други сгради с 22 043 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 8.6%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 34.2 и 46.2%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 35.8%, а тяхната РЗП - с 0.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 16.9%, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно със 17.8 и 15.1%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 26.8%, а общата им застроена площ - със 7.9%.

starozagorci.com