Въведоха в експлоатация 134 жилища в Старозагорско през третото тримесечие на 2021 г.

Написано на 15/11/2021
starozagorci.com


По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 г. е 16, със 134 новопостроени жилища в тях. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. броят на сградите намалява с 19, или с 54.3%, докато жилищата в тях нарастват с 65, или с 94.2%

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 г. най-голям е относителният дял на жилищните сгради със стоманобетонна конструкция - 87.5%.

Най-голям е делът на новопостроените жилища с три стаи (49.3%), следват тези с две стаи (30.6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.7%. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 123 сгради с 837 жилища, София (столица) - 121 сгради с 832 жилища и Бургас - 99 сгради с 440 жилища в тях. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 г. е 11 657 кв. м, което е с 28.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 година. Жилищната им площ нараства с 19.7% и достига 9 756 кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 131.2 кв. м през третото тримесечие на 2020 г. на 87.0 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 190.0 кв. м, и Разград - 149.1 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 67.3 кв. м, и Варна - 76.0 кв. метра.

starozagorci.com